Vaktheorie P3 - Propedeuse 


Week One

Lets start unpacking The photo was taken by Annie Leibovitz during a war in Yugoslavia. It's called Bloody Bicycle (Sarajevo, 1993), and the picture doesn't just invite you, it compels you, forces you to ask, "What just happened?"


Het verhaal dat ik heb geschreven na aanleiding van het bovenstaande beeld:


Na het bovenstaande stuk te hebben geschreven ben ik op onderzoek gegaan naar de maker en het verhaal achter de foto. 


bron: http://www.dfe.uem.br/comunicauem/2017/11/03/annie-leibovitz-uma-das-mais-importantes-fotografas-da-atualidade/

Week Two

Workshop: Gauge the dials. In small groups I want each of you to choose and evaluate the four examples. I want you to use the narrativity dials and develop a statement of the works place on the scale.

Voorbeeld 1: 

 
Voorbeeld 2: 


Voorbeeld 3: 


Voorbeeld 4:


Extra work: 


Short film analyse - Pink TrailerWeek Four

250 Words: As individuals choose one of the photos/film clips presented last week and using the “dials” determine and support your theory of why it is weak/slow narrative or fast/complex narrative. You may use the same film/photo as last week but I need to see YOUR reasoning why it is weak/slow complex/fast

Uitwerking:

Ik het onderstaande clip gekozen:
‘Viktor Axelsen and Kento Momota give Odense fans a final for the ages’

In deze clip zie je de twee grootste badmintonners spelen van dit moment. Ze spelen een finalewedstrijd tijdens het toernooi de DenmarkOpen2021. De badmintonner Kento Momota met het blauwe shirt is de nummer een van de wereld op dit moment. Een echt sterkte tegenstander dus. Zijn nationaliteit is Japans. Veel goede badmintonners komen uit Japan, Indonesia, en India. Het is daarom erg bijzonder dat badmintonner Victor Axelsen uit Denemarken deze finale wint. Victor Axelsen is een speler die uit Denemarken komt en je merkt aan alles dat badminton daar echt enorm leeft. Het publiek gaat voor badminton begrippen echt los als er een belangrijk punt wordt gemaakt. De clip toont voor mij een complex en snel verhaal. Dit omdat je als leek eigenlijk erg weinig informatie krijgt. Er wordt vanuit gegaan dat je weet naar wat je kijkt omdat het een clip is van een finalewedstrijd dus dat zou kunnen aan tonen dat er al meerdere video’s hiervoor zijn geweest. Daarnaast zie je echt een focus in het beeld, het veld. Verder is de omgeving vrij donker en op de achtergrond. Daarnaast zie je ook dat het spel erg snel gaat. Soms gaat de shuttle zo snel dat je het bijna niet ziet. Daarom is het dus zaak om erg gefocust te kijken. Het is voorbij voordat je het weet. Aan het einde van de video zie je de ontlading dit toont aan dat de waarde van de winst echt iets betekend.500 words: Using the Narrative Roadmap unpack ONE of the following – (Chosen from examples brought forward in class) This will be a written response (not just answering the questions), max 1 page.

Stappenplan verhaalanalyse film

1. Wat is het bepalende conflict/probleem in de film? (dit kunnen ook meerdere conflicten/problemen zijn).
2. Hoe ontwikkelt dit conflict/probleem zich gedurende de film?
3. Hoe verhoudt de plot zich tot het verhaal?
a. Wat toont de plot?
b. Weke verhaalinformatie moet de kijker zelf construeren?
4. Vanuit welk perspectief vertelt de plot het verhaal?
5. Is er sprake van subjectieve of objectieve narratie?
Beschrijf hoe dit verschilt per moment in de plot.
6. Is er sprake van beperkte of onbeperkte narratie?
Beschrijf hoe dit verschilt per moment in de plot.
7. Hoe ontwikkelen de hoofdpersonages zich gedurende de film?
8. Welke existentiële, filosofische, maatschappelijke en/of politieke thema’s worden in de film onderzocht en uitgediept? 9. Welke positie kiest de film ten aanzien van deze thema’s?

• The Ghost Story


• Encanto (Deze film heb ik gekozen)


• Eternal Sunshine for the spotless Mind


• Black Klansman


Uitwerking:

Mirabel de hoofdpersoon in de film heeft geen magische kracht net zoals de anderen van haar familie. Dat vindt ze echt enorm vervelend. Ze voelt het als enorme last ten opzichte van haar familie dat ze geen bijzondere gave heeft. Ook draait de film veel over of je wel genoeg je best doet om iemand trots te maken. Maar wanneer doe je genoeg je best? Soms is het prima als je jezelf niet gek laat maken door anderen. De film toont aan dat mensen soms de essentie mislopen en zich ook blind kunnen staren op bijvoorbeeld in deze de bij zonderen krachten. Je zou je misschien af kunnen vragen waarom deze aanwezig zijn in de film? Hoe zijn deze ontstaan? Mirabel is opzoek naar iets waarmee ze haar familie trots kan maken. Alleen door kramachtig te zoeken naar iets waarmee ze haar familie trots kan maken wordt ze als last ervaren en veroorzaakt ze ongelukjes. Als de film verder loopt merk je dat ze voor zichzelf een missie opstelt. Ze wild ervoor zorgen dat de bij zonderen krachten die haar familie leden hebben behouden blijven. Dit gaat niet zonder slag of stoot. Uiteindelijk lukt het haar maar daar zijn wel nieuwe inzichten voor nodig. Op de huidige manier van samenleven was dit niet gelukt. De plot in het verhaal toont aan dat iedereen een gave heeft en we het beste samen kunnen werken zodat we tot mooie dingen kunnen geraken. Ook laat het plot zien dat we allemaal niet te veel druk op elkaar moeten leggen. Het plot toont ook aan dat als iemand nog zo hart zijn best doet maar de ontvanger alleen het slechte ziet dit zinloos is.  

Dat jongeren nu in de tijd waarin we leven vaak worstelen met het verwachting patroon van de ouderen generatie. Vaak is deze verwachting helemaal niet haalbaar. Maar dit wordt wel geacht te volgen of waar te maken anders voldoe je niet aan de standaard en dat mag natuurlijk niet. Naar mijn mening mag je afwijken van de norm en afwijken van de ouderen conservatieve generatie. De film toont aan het einde aan dat dit beeld veranderd. In een groot gedeelte was Mirabel de ‘andere’ in de film. Maar aan het einde zie je dat ze haar echt gaan waarderen en dan bedoel ik vooral Aduela. Het perspectief waaruit het plot verteld wordt is vanuit een verfrissend en ‘alles komt goed’ perspectief. Uiteindelijk zie je dat het eerst heel erg fout gaat en dat er vooral miscommunicatie plaats vindt. Dit lijdt tot verwarring in het begrijpen van elkaar. Het perspectief van waaruit het plot wordt verteld is vanuit het perspectief is vanuit Mirabel en Aduele bij de slotscène. Ze komen echt tot elkaar.

In het plot viel mij op dat het narratief verteld wordt vanuit twee kanten. Mirabel en Aduela. Er vindt echt een clash plaats. Deze wordt wel na de clash vredig opgelost en zorgt ervoor dat de film een goed einde kent. Ik merkte heel erg dat er geen subjectieve narratief plaatst vindt dit omdat ze allebei praten vanuit eigen perspectief. Deze manier van een verhaal vertellen kan iets heel eigens hebben en puurs. Je kan je dan als kijker echt aangetrokken voelen tot een van de hoofdrolspelers.  

Ik vind dat er tijdens het plot beperkte vorm aanwezig is van narratieve. Het verhaal wordt verteld vanaf twee invalshoeken. Dit had ruimer aangepakt kunnen worden. Wel ben ik van mening dat dit een goede aanpak is voor een familie/kinder film. Je merkt dat de hoofdpersoon Mirabel erg zoekende is om aan verwachtingen te voldoen. Ze wil haar familie trots maken. De verwachting kan ze niet waarmaken denkt ze. Vandaar dat krampachtig op zoek gaat naar iets om haar familie trots mee te maken. Hoe verder de film volgt merk je dat ze meer op haar doel en gevoel vertrouwd en daar vol voor gaat. De film speelt in op het maatschappelijke onderwerp dat we allemaal uniek en bijzonder moeten zijn. Zonder daar iets voor te doen zijn we bijzonder. Het is een erg belangrijk onderwerp dat nu erg veel opkomt bij jongeren. Zijn we wel uniek? Ik denk dat iedereen dit is op zijn of haar manier ook al klinkt dit mega cliché. De film speelt in op een vrij moderne manier. Ik denk dat deze film een nieuw fris geluid is. Het laat zien dat iedereen een gave heeft. Maar deze vaak zelf niet ziet. Naast dit toont het ook aan dat we samen moeten werken. Met enkel individuelen komen we er niet.