Vaktheorie P4 - PropedeuseAnalysemodel fotoboek


Inleiding

Om zelf in staat te zijn een beeld te geven van jouw werkwijze aan anderen, moet je in staat zijn de werkwijze van andere fotografen te herkennen door hun werk te analyseren en te leren interpreteren. Door je te verplaatsen in hun positie word jij je bewust van hun keuzes en vooral van mogelijkheden die zij hadden en die jij nu nog niet ziet. Dit geeft je handvatten om je eigen keuzes beter af te bakenen en te definiëren voor jezelf en anderen. 

Deze opdracht wordt gedaan aan de hand van een fotografisch project in boekvorm. Het is bedoeld als tussenstap om in staat te zijn beter over een eigen project na te denken, voor te bereiden, te researchen en te communiceren met anderen. De opdracht is: 

Analyseer een fotoboek van een fotograaf en verplaats je zoveel mogelijk in de positie van de maker. Het moet om een boek gaan dat handelt over een specifiek onderwerp of thema. Dus niet een monografie met de beste foto’s. Je analyse moet antwoord geven op de volgende vragen: 
https://www.erikkessels.com/failed-it 


  1. Motivatie van de keuze.  

Waarom spreek juist dit boek jou zo aan?

Omdat het gaat over ‘mistakes’ meestal is dit een onderwerp dat gezien wordt als iets dat nutteloos is. En wat je dus opnieuw moet gaan proberen tot dat het lukt. Bij dit boek gaat het erom hoe je deze ‘mistakes’ kan omzetten tot nieuwe ideeen en vervolg stappen. Dat vind ik een mooi verfrissend nieuw uitgangpunt. https://www.ebay.co.uk/p/221973752

www.businessinsider.com/erik-kessels-failed-it-2016-6?international=true&r=US&IR=T 

2. Feitelijke informatie 

Dit is belangrijk voor degene aan wie je je verhaal vertelt, dan weten we allemaal waarover je praat. 

      -  wat is de titel van het boek? 

FAILED IT! Turning mistakes into ideas and other advice to screw it up successfully.
MISLUKT HET! Fouten omzetten in ideeën en ander advies om het met succes te verknoeien.

      -  wanneer is het gemaakt? 

In 2016 is het boek gepubliceerd. Ik weet niet precies wanneer het boek is gemaakt. 

      -  wanneer is het voor het eerst gepubliceerd en bij wie is het uitgegeven? 

First Published 2016 - Ohaidon Press Limited London - 
www.phaidon.com/store/general-non-fiction/failed-it-9780714871196/ 

      -  hoe groot was de oplage? 

Dit kon ik nergens vinden. 

      -  wanneer is het eventueel herdrukt (jaar, bij wie, grootte oplage)? 


www.goodreads.com/work/editions/46819105-failed-it-how-to-turn-mistakes-into-ideas-and-other-advice-for-success 


3. Context van het boek 

Dit is belangrijk, omdat je met de ogen van nu kijkt naar werk dat wellicht in een andere periode gemaakt is. Je interpretatie moet natuurlijk zoveel mogelijk aansluiten op de fotograaf toen. Je probeert je tenslotte in zijn/haar positie te verplaatsen, dus ook in die tijd. 

      -  hoe is het werk destijds ontvangen, wat waren de reacties? 


      -  overeenkomsten/verschillen met de reacties van vandaag? 


4. Onderwerp en thema 

Het verschil tussen onderwerp en thema is altijd een discussiepunt, dus is het belangrijk dat je uitlegt wat jij er in dit geval onder verstaat. 

      -  wat is het onderwerp? Wat is thema? 

Thema: Mislukt beeld. 
Onderwerp: Het onderwerp is hoe we naar ‘mislukt’ beeld kijken en wat we hier misschien allemaal nog meer mee kunnen doen als we bijvoorbeeld bewust fouten gaan maken. 


      -  was er een specifieke aanleiding om voor dit onderwerp en thema te kiezen? 

Ik heb deze specifieke aanleiding niet kunnen vinden. 

      -  wat is de vraag/probleemstelling/uitgangspunt? 

De probleemstelling van Erik Kessels was om opnieuw naar mislukte beelden te kijken. Wat kunnen we daar allemaal uithalen?

5. Research 

Hoe is de fotograaf te werk gegaan om informatie te krijgen en welke bronnen heeft hij/zij daarvoor geraadpleegd. 

      -  is het zelfonderzoek geweest om eigen overwegingen in kaart te brengen? 

Naar wat ik heb kunnen vinden is het zelf onderzoek geweest. 

      -  is het onderzoek geweest om vooral antwoord te vinden op eigen vragen? 

Ik denk dat het een lange fasinatie was van Erik om er achter te komen vanwaar die perfectie toch zo’n belangrijk geven is in vele zijn of haar beelden. Maar dit is een eigen invulling. 

      -  zijn het observaties geweest van gebeurtenissen die toevallig plaatsvonden? 

Ik denk het wel. 

      -  zijn het observaties geweest van georganiseerde gebeurtenissen? 

Nee. 

      -  is er dossieronderzoek aan vooraf gegaan (krantenartikelen, folders, tv-programma’s, online bronnen zoals sociale media en open data)? 

Ja. Er is een hoop onderzoek gedaan. Er wordt regelmatig aangehaakt bij verschillende feiten uit de media. Dit geeft een prettig idee om te lezen. Er is verdiepend onderzoek gedaan en het zijn geen losse gedachtens uitgetypt. 

      -  is er literatuuronderzoek geweest (van mensen die daar ook onderzoek naar hebben gedaan)? 

Ik denk het niet. 

      -  interviews (met betrokkenen, deskundigen)? 

Die zijn te lezen in het boek. 


6. Concept 
Vanuit welk perspectief of standpunt heeft de fotograaf het onderwerp benaderd? (Dit is één van de belangrijkste beslissingen die een fotograaf te maken heeft) 

Anders gezegd: 

      -  welke kapstok heeft de fotograaf gebruikt? 
 
Humoristische benadering. 

      -  is er sprake van een gesloten of een open situatie?

Een open situatie. Dit omdat er veel vragen worden gesteld zonder antwoorden. Naast dit wordt er ook een gesloten onderwerp open getrokken en in het daglicht gezet. 

      -  is er sprake van een exemplarische situatie?

Uhm hier heb ik helaas geen antwoord op. 

      -  is er sprake van één of meerdere fotografische genres? Welke?

Er wordt gebruik gemaakt van straatfotografie, portet, product, design.

      -  hoe heeft de fotograaf het onderwerp verbeeld? 

Op een humoristisch manier. Meestal is dit waarschijnlijk op deze manier onstaan maar dat maakt een beeld niet minder goed of grappig om naar te kijken. 

      -  is het positief of negatief? 

Voor mij geeft het boek mij positieve energie omdat het gaat over meestal negatief mislukt beeld opnieuw benaderen. 

      -  wat is de toon van het werk? 

De toon van het werk is humoristisch. Maar dit komt vooral door de context waar het beeld in is geplaatst. Als ik deze beelden in een prullenbak map zou vinden van een pc zou het totaal verkeerd over komen. 

      -  welke keuzes liggen daaraan ten grondslag? En welke heeft hij/zij uitgesloten? 

De keuze die gemaakt zijn zijn de juiste. Er wordt op een nieuwe frisse manier gekeken naar het werk.

      -  welk standpunt of perspectief neemt de fotograaf hierbij in? 

Geen antwoord gevonden.

      -  hoe is de koppeling tussen de research en het concept van waaruit de fotograaf werkt? 

De koppeling tussen research en concept is logisch ingevuld. Regelmatig is er een korte tekst dat gaat over een bepaald onderwerp dat aangekaard word en het concept sluit hier steeds goed op aan. 

      -  zijn er andere middelen gebruikt dan het fotografische beeld om de kennis van de research over te dragen? 

Ja. Er is vaak gebruik gemaakt van grote kop tekste die pagina vullend zijn. Dit vind ik rust uitstralen ookal staan de letter groot op de pagina er is voldoende lege ruimte.  

      -  welke inspiratiebronnen heeft de fotograaf gehad en welke visuele interesses en voorkeuren spelen daarbij een rol? 

      -  kun je herleiden waar de keuze van de titel vandaan komt? 

De titel van het boek is Failed It! Wat betekend het is niet gelukt. Een mega sterkte titel die direct scherp is en de toon zet. Er wordt direct een bepaalde prikkel bij mij als lezer geraakt. 

      -  kun je een fotografische stijl herkennen? 

De fotografische stijl is moeilijk in het kort te omschrijven omdat het boek veel werk laat zien van allemaal verschillende makers. Het is een boek bestaand uit gevonden beelden. De stijl zou ik omschrijven als rauw en puur. Zonder een photoshop filter. 

      -  behoort de fotograaf tot een bepaalde ‘school’ in de fotografie?

Ik denk dat de fotograaf hoort bij de catagorie ‘ongeschoold’ Waarschijnlijk zullen vele klassieke fotografen met afschuw kijken naar het boek omdat het vol staat met ‘fouten’7. Techniek 

      -  welke camera heeft de fotograaf gebruikt en was daar een reden voor? 

Ik heb dit niet kunnen vinden helaas. Bij het gekozen boek is dit ook geen belangrijk gegeven. 

      -  wat voor lens heeft de fotograaf gebruikt? 

Dat heb ik ook niet kunnen vinden. Dit omdat er van veel verschillende fotografen werk te zien is in het boek. 

      -  is het werk in kleur en/of zwart-wit gemaakt en was daar een reden voor? 

Het werk is vaak in kleur maar op sommige momenten ook in zwart wit. De reden waarom dit op het ene moment zo is en 

      -  welke invloeden zijn gebruikt in het beeld: 
      - weer/ licht/ tijd van de dag/ jaargetijde/ moment/ perspectief (dieptewerking)/ camerastandpunt

De bovenstaande vragen zijn lastig om te beandwoorden omdat bij elk beeld in het boek een anderen invloed van kracht is. Er wordt afgewisseld met eigenlijk alle bovenstaande invloeden. 


8. Organisatie 

      -  wat heeft de fotograaf moeten organiseren om de opnames mogelijk te maken? 

In het boek van Erik Kessels is Erik een collector en fotograaf ineen. Hij heeft een beeld selectie gemaakt en eigen werk in het boek verwerkt. Om de gekozen beelden in het boek te krijgen was het dus vooral noodzakelijk om contact op te nemen met de betrefende beeldmakers.  

      -  welke hulp van anderen heeft hij/zij daarbijnodig gehad? 

Erik Kessels heeft het boek zelf gemaakt. Wel met beeld van anderen fotograferen. Dus het werk dat te zien is is niet alleen zijn eigen werk. 

      -  welke locaties, toestemming, middelen en spullen waren nodig om één en ander mogelijk te maken? 

Dat staat nergens online en is ook niet te achter halen via het boek. Dit omdat daar het boek niet om draait. Het boek draait om ‘mislukt’ beeld en wat je hier allemaal uit kan halen.  

      -  hoe lang heeft iemand aan dit project gewerkt? 

Dit heb ik nergens kunnen vinden helaas. 

      -  hoe is het project gefinancierd? 

Dit heb ik helaas nergens kunnen vinden. Wel worden er aan het einde van het boek een lijst aan mensen bedankt voor het realiseren van het boek. 

      -  hoe is het boek gefinancierd? Sponsors? Crowdfunding?)

Nergens vindbaar. Het boek is uitgegeven door Phaidon Press.

9. Verhaalstructuur 
  
      -  welke scenes of hoofdstukken zijn te onderscheiden?

Er zijn verschillende hoofdstukken in het boek. De volgende: The Epic Fail. The Happy Failure. Fail to Follow the Rules. Fail to Find Inspiration. Elke kop heeft daarnaast nog enkele sub kopen die meer verdieping geven aan het onderwerp. 

      -  vanuit welke vertelperspectief wordt het verhaal gepresenteerd?

Het verhaal wordt gepresenteerd vanuit 

      -  welke rol speelt de tekst in relatie tot het beeldverhaal?

Een hele mooie duidelijke rol. Er is naar mijn idee voor een goede strakke vormgeving gekozen. Tekst pagina’s gemixt met tekst kopen die op een enkele pagina staan. Daarnaast zijn er ook afbeeldingen die twee pagina’s volledig vullen. Of pagina’s die 4 of soms 6 pagina’s vullen met allemaal even veel wit ruimte tussen de beelden. 

      -  wordt er gebruik gemaakt van infographics? Zo ja, met welk doel? 

Nee hier wordt geen gebruik van gemaakt. 

      -  heeft het boek een (interactieve) uitbreiding op sociale media?

Nee. Dat heeft dit boek helaas niet. 

      -  wie heeft de vormgeving en verhaalstructuur van het boek verzorgd?

Vormgving door: Julia Hasting. Verhaalstructuur heb ik niet kunnen vinden. 
 
      -  welke bijdrage levert de vormgeving aan de vertelling? 

Persoonlijk vind ik het prettig lezen. De tekst heeft een goede mooie grote. Het leest door het lettertype en de grote fijn. Ook de vele kleine allinia’s vind ik heel prettig tijdens het lezen. 

10. Uitvoering van de publicatie 

      -  hoeveel pagina’s heeft het boek?

167 pagina’s 

      -  wat is de verhouding tussen tekst en beeld? 

Ik denk dat de verhouding 50/50 is. Er staan veel afbeeldingen maar naast dit ook stukken stekst die goed bondig zijn en snel te lezen. 

      -  hoe zijn de foto’s op de pagina geplaatst? (grootte, beeldrijm, aflopend of met witrand,                  bladspiegel)

Als er een afbeelding per pagina wordt gebruikt is dit altijd met witrand. Bij de afbeeldingen die 2 pagina’s als horizontaal beeld vullen wordt er geen witrand gebruikt.

      - welk formaat heeft het boek? 

Afmeting: 17,7 x 12 x 1,7 cm

      - heeft het een hardcover of paperback?

Paperback

      - is er een speciale editie, bijvoorbeeld gesigneerd en met een fotoprint?

Toen het boek in 2016 gepubliceerd werd was het mogelijk om naar een singeer sessie te gaan en je boek te laten singeren. Het is nu niet meer mogelijk dit te laten doen. Misschien komen er in de toekomst nog singeel sessies of wordt dit nog als extra optie uitgegeven maar die kans schat ik klein. 


      - voor welke druktechniek is gekozen? (o.a. offset, duotoon)

Niet gevonden. 

      - Welke drukkerij? 

Phaidon Press Limited uit Londen. 

      -  op wat voor papier(soorten) is het gedrukt (o.a. mat, glanzend, welke dikte)

Ik denk, mat papier 250 grams. 

      -  is de vormgeving terughoudend of is de ontwerper nadrukkelijk aanwezig?

Ik vind de vormgeving aanwezig op een positieve manier. Het is simpel maar doeltreffend voor het verhaal dst verteld wordt. Alles is duidelijk. Goed leesbaar en het overbodige is weggelaten. Dit geheel is zeer prettig te bekijken en te lezen. 

11. Evaluatie 

      -  zou je met hetzelfde onderwerp dezelfde bronnen hebben geraadpleegd? 

Ik denk dat ik anderen bronnen had geraadpleegt als Erik Kessels maar dat dit puur komt omdat deze maker al veel langer in het vak zich bevind dan ik. 

      -  kun je andere bronnen bedenken? 

Verwijderd werk van kunstacademie studenten. Of van studenten aan een creative opleiding op het mbo. Er wordt veel werk direct verwijderd zonder het ooit te tonen. Of het wordt niet verwijderd maar nooit getoond omdat er gedacht wordt dat het mislukt is. 

      -  zou je met hetzelfde onderwerp en dezelfde bronnen dezelfde keuzes voor de verbeelding van              het onderwerp hebben gemaakt? 

Ik denk dat ik deels de zelfde keuzes zou hebben gemaakt. Dit omdat ik tijdens het bekijken van het boek weinig ergenis heb gemerkt bij mijzelf. Ik begreep de keuzes wel. 

      -  kun je andere keuzes voor de verbeelding of het visualiseren bedenken?


Ik vind dit een lastige vraag. In eerste instansie niet maar een enkel ding dat er wel meer had kunnen gebeuren is het gebruik van losse portretten. Dus geen groepsportretten alleen maar. Dit had het boek naar diverser gemaakt. 

12. Conclusie         
Wat heb je van de opdracht geleerd, ook ten aanzien van het feit-fictie debat? Over welk onderwerp zou jij een boek willen maken?  

Van de opdracht heb ik enkele dingen geleerd. Sommige vragen vond ik totaal niet relevant anderen wel. De vragen die gingen over de oplagen of over specifieke feiten vond ik niet echt vragen die er toe doen. Vragen die gingen over keuzes over het boek vond ik nuttig. Uiteindelijk vond ik het feit fictie debat veel terug komen in het boek. Het boek gaat over mislukt beeld en waarom we deze beelden mislukt vinden. Maar vooral wat we van deze ‘mislukte’ beelden nog kunnen leren of wat de schoonheid is die zichtbaar is maar die we eigenlijk gewoon overslaan. Vaak gaan de feiten die we onszelf opleggen in de fotografie over het scherpe beeld of de bepaalde verhouding. Maar vaak zijn dit feiten die je ook gewoon los zou kunnen laten. 

Zelf zou ik graag een boek willen maken over minimalisme. Het onderwerp minimalisme is breed en groot. Je zou minimalisme kunnen zien als een levenswijze. En dat is precies wat ik er interesant aan vind. Voor mijzelf geeft het rust. Het los laten van het onnodige en pure focus op het essenciele in het hier en nu. Dat geeft mij een goed gevoel. Het voelt alsof je je eigen regie meer neemt en de eigen leef omgeving meer finetuned. Als ik een boek zou willen maken over minimalisme zou dit gaan over hoe ik dit als mens zie en wat ik hier aan heb. Maar vooral wat vele mensen denken dat minimalisme betekend en wat voor verschillende misschien we mis interpetaties er rondraan. 

Totale Analyse (300 woorden)

Failed It! Door Erik Kessels. Het boek gaat over mislukt beeld. Maar vooral wat we nog allemaal hebben aan deze beelden. We kunnen daar zeker nog een hoop van leren en veel meer uithalen volgens Kessels. Het boek geeft een mooi beeld van wat we ‘mislukt’ vinden en waarom we dit vinden. Maar vooral ook dat het maken van mislukt beeld ook veel leert over wat we zouden willen maken bijvoorbeeld. Eigenlijk omschrijft Kessels het heel mooi. Wordt geïnspireerd door errors. Errors zijn eigenlijk geen fouten het zijn momenten waar er iets onverwachts en spannends gebeurd. In de laatste pagina van het boek omschrijft Kessels heel de essentie van waar het eigenlijk allemaal om draait.

Failure isn't fatal - quite the contrary. It's downright fabulous.

Falen is niet dodelijk – integendeel. Het is ronduit fantastisch.

Het geeft voor mij ook precies in het laatste stukje van het boek aan waar het om gaat en dat het echt compleet maakt. Uiteindelijk is het onderwerp van het boek een onderwerp dat vaak niet besproken wordt. Al helemaal niet op bijvoorbeeld een mbo-studie fotografie waar ik zelf heb gestudeerd. Daar is beeld ‘mislukt’ als het bewogen, overbelicht of bijvoorbeeld niet op de juiste perspectief genomen is. Het is dan direct fout en niet bruikbaar. Eigenlijk zou het boek van Kessels in het lesmateriaal moeten zitten bij bijvoorbeeld een fotografie studie op het mbo. Vooral omdat het een ander perspectief geeft op beelden die vaak tijdens deze studie worden afgekeurd. We moeten beseffen dat deze beelden heel waardevol zijn. Het geeft ons een hoop kennis. Eigenlijk heeft het boek veel meer gelaagdheden als je in eerste instantie zou denken. In alle delen van de samenleving zijn we opzoek naar perfectie zo ook in de fotografie.