WerkpraktijkSemester 3 - Jaar 2
Huiswerk voor les 2 - Werkpraktijk (19 sept)

1. Bekijk in navolging van de documentaire “13 dagen” de onderstaande andere documentaire rond Floor Haak

https://www.youtube.com/watch?v=vVac8giCJDE

2. Op welke wijze verandert jouw beeld over Floor door de wijze waarop deze documentaire is gemaakt? Hoe komt het dat je beeld verandert ?

Floor werkt op een hele pure manier. Ze is aanwezig als beeld maker maar op een natuurlijke manier. Het voelt hierdoor prettig aan voor mij als kijker. Het geeft een veilig gevoel. De maker en de hoofdpersonage hebben een band. Hierdoor zie je dat de dingen die zich afspelen niet net zijn. Er wordt hier een kloppend beeld geschets van een opa in relatie tot kleindochter. Je krijgt een mooi en helder beeld van de denkwijze van een oude man vol levenservaring. Het is goed om te zien dat hij graag deelt wat hij heeft meegemaakt. De beeldvorming rondom Floor wijzigt deels. Dit doordat er in de anderen film niet veel over haar werd verteld of getoond. Via deze film kwam ik erachter wat de relatie was tussen beide. 

Bekijk de onderstaande documentaire en lees het bijbehorende artikel:

https://www.2doc.nl/documentaires/2022/07/dit-ben-ik-niet.html

Ga op onderzoek uit naar de maker en de discussies rondom dit werk. (Neem de centrale vragen (1.2) uit de semester handleiding als leidraad. Formuleer hoe jij tegen het ethische vraagstuk aankijkt rondom deze documentaire.

Als eerste wil ik zeggen dat beeldmaker Joris Koptod Nioky een enorm dappere maker is. Hij heeft echt zijn eigen visie als maker gevolgd voor het maken van deze docu. Dat vind ik knap. Je kan snel mee gaan in anderen meningen maar is echt gebleven bij zijn eigen visie. Dat is mooi maar ook ontroerend tijdens het kijken van de docu.  Tijdens het kijken van de docu merkte ik op dat ik niet had verwacht dat deze zo zou gaan lopen. Ik schrok ervan. Het is natuurlijk heel echt en realistisch allemaal. Daarom is het krachtig en goed. Maar ook lastig en pijnlijk. Het roep emoties op. De ethische positie als beelmaker is erg lastig. Bij deze docu heeft de hoofdpersonage een quidclaim getekend. Het mag dus uitgezonden worden. Maar is dit wel verandwoord om te doen? Ik denk van wel. Dit omdat de quitclaim anders niet had moeten ondertekend. Je geeft dat een bepaalde vertrouwings verklaring af. Dus ik vind het daarom lichtelijk hypocriet dat er tijdens deze docu in een later stadium tegen wordt gekrabbeld. 


Het is interesant om te zien dat er tijdens de vertoningen van deze docu tijdens het film festival veel roemoer is ontstaan in de zalen. Dit is veel zegend. Het prikkeld. Na het lezen van het stuk onder de docu werd ik veel wijzer. Dit gaaf mij op een of anderen manier een prettig gevoel. Vooral omdat ik er achter kwam dat het nu in het heden beter gaat met de band tussen moeder en zoon. Ik werd er onrustig van. Het kan toch niet zo slecht zijn afgelopen? Dit kan natuurlijk wel maar is het laatste wat ik wil. 

Een interesante zin die Joris uitspraak vond ik deze. Een documentaire is voor mij niet een weergave van de werkelijkheid. Het is een weergave van mijn visie als filmmaker. De vraag is: mag ik mijn visie uitdragen als filmmaker? Ik denk van wel. Het is interesant dat hij zichzelf hier eigenlijk loskoppeld. Hij Joris als persoon en als filmmaker. Wat is het verschil? 

- Welke ethische posities nemen hedendaagse beeldmakers in? Hoe beargumenteren ze hun posities en geven ze deze vorm?

- Wanneer mag je een beeld maken en wanneer mag je een beeld publiceren? Van wie is een beeld? In hoeverre mag beeld zomaar uit zijn oorspronkelijke context gerukt worden en van een nieuwe betekenis worden voorzien?

- Film, fotografie en andere media spelen vaak een stigmatiserende rol in onze samenleving. Hoe verhoud je je hiertoe?

- Welke grenzen wil jij overschrijden om je punt als fotograaf of filmmaker te maken?

3. Toon het werk wat gemaakt is n.a.v. de lesopdracht. Bereid een [vooraf uitgeschreven] presentatie voor van max. 5 minuten per groep, adhv 4 vragen:

- Welk thema hebben jullie gekozen?
- Waarom?
- Hoe verliep jullie werkproces?
- Welke feedback willen jullie van de klas?

https://docs.google.com/presentation/d/1_isM1FyGUx7GQNshT4dBvN5Ed1SHjfkTzim4RcGklAQ/edit#slide=id.p 
4. Tijdens je bezoek aan Breda Photo selecteer je 1 maker tot wiens werk je je aangetrokken voelt en documenteer de presentatie van het werk zoals je dat hebt ervaren op Breda Photo.


Onderzoek en formuleer jouw antwoord op de volgende 4 vragen:

- Welke maatschappelijke thema’s komen volgens jou aan bod in het werk?

Quinten Vermeulen is zelf nog student vandaar dat ik anders naar zijn werk kijk als bij anderen makers. Ik kan mij beter indentificeren. Dat vind ik prettig. Het werk gaat over het betreden van iemand zijn prive situatie. In hoevere ben je in staat iemand toe te laten tot je eigen ruimte? Tot waar mag iemand geraken of geef je alles blood. Het laat zien dat we als individuele samen leving meer naar elkaar moeten kijken. Iedereen heeft een totaal anderen leefwereld. Soms krijg je toegang tot deze onbekende werelden. En dat is bijzonder. 


- Waarom denk je dat deze maker specifiek werk maakt over die thema’s? (zoek antwoorden in tentoonstellings-teksten, interviews etc.)

Er is weinig te vinden over deze maker. Dit omdat hij een jonge en nog vrij onbekende maker is. Geen website. Geen intervieuws. Enkel het werk op locatie. Je beeldvorm is zo niet aangetast denk ik. Je ziet ter plaatse het werk, thats it. 

Ik denk dat de maker werk heeft gemaakt over dit onderwerp omdat hij een oprecht intresse en fasinatie heeft in de ander. De mens die zijn aandacht trekt. Wat zit er achter deze mensen. We leven in een individuele samenleving. Vandaar dat ik denk dat het goed is om vaker uit je eigen leefwereld te stappen. Wees nieuwschierig. Ben oplettend. Kijk en luister opdracht naar de ander. 

- Hoe verbeeldt de maker zijn thema’s, volgens welke werkwijze?

De maker verbeeld zijn werk op een eigen wijze. Zwart wit werk. Anoloog geschoten. Daarnaast gemonteerd op houten raster systemen. De beelden ingelijst in bruine lijsten. Interesante keuze. De lijst heeft een esthetische toevoeging vind ik. Het in combinatie met het frame kijkt erg lekker. 

- Wat draagt de manier van exposeren (medium, vorm etc.) bij aan de zeggingskracht van de thema’s?

Het is een groot houten frame dat gebruikt is als expositie instalatie. Het wordt echt onderdeel van een groter geheel. Je zou het kunnen zien als een abstracte verbeelding van de verbiningen die mensen met elkaar hebben. In hoevere laten we elkaar toe tot eljaar. En welke ongeschreven harde regels hanteren we zonder dat we daar bewust voor kiezen. Wat is een keuze en wat niet? Maken we keuzes op gevoel of op wil van de ander. Het werk geeft een inpuls als geheel. Het wordt groots. Dit vind ik sterk werken. Voor de lijsten zijn erg Neem de antwoorden en de verzamelde documentatie rondom het werk van je gekozen maker mee naar les 2; dit vormt een belangrijke basis voor de lesopdracht van les 2.

VERVOLG STAPPEN

Tot hoe ver kan ik een ethisch zelfonderzoek laten plaats vinden? 

Tot hoeveel kan ik mijzelf onderzoeken? 

- https://www.newstart.nl/blog/jezelf-onderzoeken-maar-hoe-3-stappen-van-zelfonderzoek/
- https://www.meanders.nl/open-zelfonderzoek-leer-jezelf-kennen/ 
https://www.soekja.nl/publicaties/de-oefening-van-zelfonderzoek


VERVOLG STAPPEN

https://www.yory.nl/voorouders-zoeken-dna-test-onzin/ https://npokennis.nl/longread/7712/wat-is-dna-en-wat-kun-je-erme Observatie.

Hoe ben ik als ik lang met een camera mijzelf film? Verander ik in doen en laten?
Valt mij iets op?


De DNA test uitvoeren. Nieuw werk.  


Feedback: 

Je werk is te veel nabewerkt en dus niet echt. Het is te gepoleisd. Probeer meer tot de essentie te komen. Hou het puur. Expirimenteer daar mee. Tarona. 

Vervolg. 

Ik ben onderzoek gegaan naar onbewerkt archief beeld van mijzelf. 
Druk technieken uitproberen!
Toyobo printInspiratie: 


https://vimeo.com/725262712

RE/CONSTRUCT
 
 
https://www.willempopelier.nl/thisisme 


PRESENTATIE WERK